learn for love...

szkoła językowa blisko domu


angielski i hiszpański

Zobacz nas na Instagramie!

wróć
dzieci

Bazując na wieloletnim doświadczeniu, dopasowaliśmy czas trwania zajęć do wieku uczniów i ich potrzeb, dzięki czemu nasze kursy są „skrojone na miarę”.

Przy zapisie dzieci nie piszą testu sprawdzającego poziom zaawansowania języka obcego. Doświadczenie nauczyło nas, że przez stres, jego wyniki są zwykle niemiarodajne. Grupy tworzymy w oparciu o wiek uczestników. Zwykle w grupie są tylko dzieci w tym samym wieku (np. z klasy II). Maksymalna różnica wieku dzieci w grupie to 2 lata (jeżeli pozwala na to poziom języka ucznia, co zawsze ustalamy z rodzicem i weryfikujemy w pierwszych tygodniach zajęć).

W cenie każdego kursu:

Przedszkole i szkoła podstawowa

Dzieci uczą się w grupach od 8 do 12 osób, co zapewnia odpowiednią dynamikę pracy, a jednocześnie daje im możliwość pracy w tej samej grupie przez wszystkie lata nauki. Dziecko w grupie większej, o wyrównanym poziomie uczy się więcej niż w grupie małej o często zmieniającym się składzie. Grupy dziecięce uczą się z nami przez wiele lat – od szkoły podstawowej nawet do matury.

Have Fun / Disfruta Espanol

Uczniowie klas I - III uczą się języka przez gry i zabawy. Są to zajęcia językowo-ruchowe, na których dzieci odgrywają scenki, śpiewają i uczą się naturalnie reagować w sytuacjach codziennych. Program kursu jest oparty na materiałach autorskich, dzieci pracują bez zeszytów ćwiczeń, na bazie samego podręcznika.

Speak English / Habla Espańol

Konwersacje dla uczniów klas IV – VI prowadzone w języku obcym, na materiałach autorskich i na bazie samego podręcznika, bez zeszytu ćwiczeń.