learn for love...

szkoła językowa blisko domu


angielski i hiszpański

Zobacz nas na Instagramie!

wróć
idea

dobra szkoła językowa blisko domu

Polityka prywatności

scool istnieje od 2001 roku. Od początku chcieliśmy, żeby uczeń mógł korzystać z naszych zajęć w swojej szkole lub blisko domu. Zajęcia odbywają się w różnych szkołach na terenie Łodzi.

Filie:

Szkoły:

scool filie – nowe możliwości

Filie stacjonarne dają nam możliwość ożywienia i uatrakcyjnienia życia szkoły.

Wszyscy uczniowie scool będą mogli brać udział w przedstawieniach, konkursach i zajęciach okolicznościowych (np.: dzień angielski, dzień hiszpański, Halloween, St. Patrick’s Day, Mother’s Day).

Uczniowie scool mogą też korzystać z biblioteki dodatkowych oryginalnych materiałów językowych (bajki, czasopisma i książki odpowiednie do poziomu zaawansowania języka obcego) oraz biblioteki metodycznej (gramatyki, ćwiczenia). Na prośbę ucznia lub rodzica lektorzy doradzają i udostepniają materiały dodatkowe

scool grupy

Bazując na wieloletnim doświadczeniu dopasowaliśmy czas trwania zajęć do wieku uczniów i ich potrzeb, dzięki czemu nasze kursy są „skrojone na miarę”. Dzieci uczą się z nami przez wiele lat. W 2011 roku po raz pierwszy cieszyliśmy się z maturalnych sukcesów uczniów, którzy uczyli się w scool od 8 roku życia! Młodzież i dorośli mogą korzystać z intensywnych kursów nastawionych na konkretne potrzeby (egzaminy, konwersacje, przygotowanie do wyjazdów zagranicznych, itd.). Więcej w zakładkach dzieci oraz dorośli i młodzież.

scool metody

Uczymy naturalną metodą komunikacyjną. Od początku mówimy na zajęciach w języku obcym. W grupach początkujących lektor używa prostego języka z dużą liczbą powtórzeń, co jest zbliżone do przyswajania języka ojczystego. Dzięki metodom Total Body Response i Drama (ruch, scenki, przedstawienia) uczniowie są aktywni i szybciej się uczą.

Każdy uczeń dwa razy w semestrze otrzymuje raport postępów w nauce, co zwiększa motywację i pozwala wcześnie zauważyć, na których umiejętnościach warto się skupić. W przypadku grup dziecięcych jesteśmy w stałym kontakcie z rodzicami.

Dla uczniów którzy opuścili ponad dwa tygodnie zajęć z powodu choroby proponujemy bezpłatne dodatkowe zajęcia indywidualne. Terminy zajęć dodatkowych są ustalane indywidualnie.

scool lektorzy i scool rodzice

Nasi lektorzy lubią uczyć, a pomagają im scool metodycy, czuwający nad poziomem i dynamiką zajęć.

Rodzice mogą w trakcie roku szkolnego skorzystać z pomocy metodyka, żeby dowiedzieć się jak wspierać swoje dzieci w nauce oraz czuwać nad odrabianiem prac domowych i przygotowaniami do testów.

scool motto - Learn for love….

Nauka języka rozwija zainteresowanie innymi kulturami i tolerancję, budzi miłość do języków, ludzi i świata.

Ile znasz języków, tyle razy jesteś człowiekiem. – J. W. Goethe